Main Menu

Thursday, May 24th, 2018

 

અમરેલીમાં હાહાકાર મચાવનાર બે ચોર પકડતી પોલીસ

છેલ્લા ધણા સમયથી મહુવા તેમજ આજુબાજુના વિસ્‍તારમાં ધરફોડ ચોરીના બનેલ બનાવો અનુંસંધાને ભાવનગર જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી માલ તથા મહુવા વિભાગના અધિક પોલીસ અધિક્ષક શ્રી ની સીધી સુચના તથા મહુવા પો.સ્‍ટેના પો.ઇન્‍સ શ્રી.એસ.એમ.વારોતરીયાના માર્ગદર્શન હેઠળ મહુવા પો.સ્‍ટે થયેલ ચોરીની ફરીયાદો દાખલ થતા તેમજ અન્‍ય સોસાયટી વિસ્‍તાર અક્ષરવિલા એપાર્ટમેન્‍ટ, શ્રીજી હાઇટસ એપાર્ટમેન્‍ટ, જગજીવન સોસાયટી, ગોકુલઘામ સોસાયટી,શીવનગર વિગેરે વિસ્‍તારમાં રાત્રીના સમયે ઘરફોડ ચોરીનો તરખાટ મચાવતી ગેંગ સકિય થયેલ હોય જે અનુંસધાને ચોરી કરતી ગેંગને પકડી પાડવા મહુવા અધિક પોલીસ અધિક્ષકશ્રી બી.યુ.જાડેજાની સીધી સુચનાથી નાઇટ રાઉન્‍ડ ની ફરજો અસરકારક કરેલ જેથી મહુવા ડિ.સ્‍ટાફના હેઙ.કોન્‍સ જીવણભાઇ આહિર તથા પી.આર.ગોહિલ તથા બી.બી.ગુજજર તથા ઓમદેવસિંહ ઝાલા તથા બનેસંગભાઇ મોરી તથા નરેશભાઇ બારૈયા તથા બનેસંગભાઇ મકવાણા તથા હામુભાઇ ભાદરકા તથા રધુવીરસિંહ ગોહિલ તથા નાનુભાઇ ચેલાણા તથા વિરૂભાઇ પરમાર તથા મહેશભાઇ બારોટ તથા પાતાભાઇ ગઢવી અને મહુવા પોલીસ સ્‍ટાફ તેમજહોમગાર્ડ જવાનો તેમજ ગ્રામ રક્ષક દળ (જી.આર.ડી) તેમજ એસ.આર.ડી (સાગર રક્ષક દળ) ને ખાસ સધન નાઇટ પેટ્રોલીંગ ફરવા માટે સુચના આપેલ જે અન્‍વયે પો.ઇન્‍સ સ્‍ટાફ સાથે નાઇટ રાઉન્‍ડમાં હતા દરમ્‍યાન સોસાયટી વિ્‌સતારમાંથી શકાદાર પકડી પાડેલ જે પૈકી નં(1) વિકમસિંહ સરનસિંહ રાવત રહે. ગામ ભીમ પીપલી તા.ભીમ જી.રાજસમત રાજય રાજસ્‍થાનવાળો તથા નં(ર) સતપાલસિંગ સતનામસિંગ ટાંક રહે. બાબરા જી.અમરેલીવાળો હોવાનું જણાવેલ જેને આગવી ઢબે પુછપરછ કરતા તેણે પુછપરછ દરમ્‍યાન જુદા જુદા સમય સ્‍થળે તેઓના સાગરીતો સાથે મળી ગુન્‍હાઓ આસરેલાની કબુલાત કરેલ.ઙ્ગઙ્ગ
આ કામે પકડાયેલ આરોપીઓએ નીચે મુજબ ધરફોડ ચોરીઓ કરેલાની કબુલાત આપેલ છે. ઙ્ગમહુવા શીવનગર તથા જગજીવન સોસાયટી તથા હાઇવે રોડ પર શ્રીજી હાઇટસ એપાર્ટમેન્‍ટમાં ધરફોડ ચોરી કબુલાત કરેલ.ઙ્ગમહુવા જે.કે.નગર તથા મહાદેવનગરમાંથી જુદા-જુદા સમય સ્‍થળેથી બે મોટર સાયકલ ચોરીની પણ કબુલાત કરેલ.ઙ્ગમહુવા પો.સ્‍ટે વિસ્‍તારમાં બે મોટર સાયકલ ચોરી કરેલાની કબુલાત કરેલ છે.ઙ્ગ અમરેલી શહેરમાં કરેલ ધરફોડ ચોરીઓની કબુલાત ઙ્ગઆજથી આશરે એક મહિનો પંદર દિવસ પહેલા અમરેલીની બહારની સોસાયટીમાં ત્રણ ધર તુડેલ એક ધરમાં એક સોનાનું પેન્‍ડલતથા થોડા રૂપિયા અને બીજા ધરમાંથી રોકડ રૂપિયા ર0,000/-ની ચોરી કરેલ.ઙ્ગનં-1ના બનાવના બે દિવસ પછી અમરેલી કોલેજ પાસેના વાડી રોડ ઉપર કોલેજની આજુબાજુ સોસાયટીમાં જુદાજુદા ચાર ધરના તાળા તોડેલ જેમાંથી (1) ધરમાંથી આશરે 4000/-રોકડા બીજા ધરમાંથી 3000/-રોકડા અને ચોથા ધરમાંથી સ્ત્રીના પગના જાંજર અને રૂ.પ000/- રોકડા રૂપિયા ચોરી કરેલ ઙ્ગનં-ર ના ત્રણ દિવસ પછી રધુનાથ સોસાયટી અમરેલીમાં ચાર મકાનના તાળા તોડલ જેમાંથી (1)ધરમાંથી સોનાના બીસ્‍કીટ અને રોકડ રૂપિયા 300/-તથા નં(ર) ધરમાંથી રોકડ રૂપિયા પ000/-અને ચોથા ધરમાંથી ર0,000/- રોકડા રૂપિયા ચોરી કરેલ.ઙ્ગનં-3 પછી બે-ત્રણ દિવસ પછી અમરેલીમાં જેસીંગ પરાની પાછળ શેરીમાં એક નળીયાવાળુ મકાન જેમાંથી સોનાની બુટી, પગના જાંજર રોકડ રૂપિયા 1ર000/-અને અકે તાળા વગરના મકાનમાંથી ચાંદીનું બેસલેટ અને ચાંદીના જાંજર, રોકડ રૂપિયા 4000/- રોકડા રૂપિયા ચોરી કરેલ આમ અમરેલી જીલ્લામાં કુલ 14 ધરડોફ ચોરીની કબુલાત આપેલ. ઙ્ગ આમ મહુવા તથા અમેરલીમાં ધરફોડ ચોરી કરતી ગેંગેને પકડી પાડવામાં સફળતા મળેલ છે.આ ગુન્‍હાની વધુ તપાસ પોલીસ ઇન્‍સપેકટર મહુવાનાઓ સંભાળી રહેલ છે.


24-05-2018


error: Content is protected !!