Main Menu

બગસરાના વેપારીઓએ આવેદનપત્ર પાઠવ્‍યું

બગસરા,બગસરા તાલુકામાં ડ્રિપ ફુવારા પઘ્‍ધતી સાથે જોડાયેલા ખેડુતોએ ડિલરોએ મામલતદારને આવેદનપત્ર આપી જીજીઆર.સી.ની યોજનાના કેટલાક ફેરફાર બાંધછોડ કરવા રજુઆત કરી હતી. હાલ સરકાર ર્ેરા આ યોજનામાં ટપક પઘ્‍ધતીમાંઞ્‍સબસીડી બંધ છે. સાત વરસ પહેલા ટપક પઘ્‍ધતીમાં 4પ ટકા અપાતા તે વધારીને પપ ટકા કરવા અને નવા કેસમાં 70 ટકા સબસીડી અપાતી હતી. તે યથાવત રાખવા અને 1ર ટકા જી.એસ.ટી. ને બદલે પ ટકા લેવામાં આવે અને નહીવત વરસાદ પડેલ છે ત્‍યારે ખેડુતોએ ટપક પઘ્‍ધતી અપનાવેલી હોય તેમની ખાત્રી ર્ેારા કુવા બોરમાં પાણી ન હોય તો પણ 100 ટકા ડ્રિપનું ફીટીંગ કરાવે છે જેથી ખચ વધે છે. સરકાર ર્ેારા સબસીડી આપવામાં આવે છે. તમના વક ઓડર કાઢીને તાત્‍કાલીક ટપક પઘ્‍ધતી અપનાવવી જોઈએ. સહિતના પ્રશ્‍નોની ડિલરોએ રજુઆતો કરી હતી તેમ અખબારી યાદીમાં જણાવ્‍યું છે.


error: Content is protected !!