Main Menu

અમરેલીમાં આમ થાય છે આપડા નાણાનો બેફામ ઘુમાડો

અમરેલી,અમરેલી બચાવો નાગરીક અભિયાનને ટેકો આપનારા અમરેલી માર્કેર્ટ યાર્ડ ના ચેરમેન શ્રી પી.પી. સોજીત્રાએ અમરેલી શહેરની વતર્માન હાલત અંગે સચોટ ચિતાર આપતા જણાવેલ કે, અમરેલીમાં હાલમાં ચાલતા કામો સીઘા સરકારના જે તે વિભાગ દ્રારા અથવા તો કોન્‍ટ્રાકટ પઘ્‍ઘતીથી થઇ રહયાછે અમરેલી જયા ભુગર્ભ ગટરનું કામ થઇ ગયું હતુ તેવા વિસ્‍તારોમાં નવા આરસીસીના રોડ બનાવી દેવાયા હતા અને રોડ બન્‍યા પછી વરસાદી પાણીના નિકાલ માટેનું કામ શરૂ થતા નવા બનેલા માગર્ને ફરી તોડવામાં આવી રહયા છે અને પ્રજાના નાણાનો ઘુમાડો થઇ રયો છે વરસાદી પાણીના નિકાલ પછી રીલાયન્‍સ,પીજીવીસીએલ,ગેસની પાઇપલાઇન જેવા કામો સીઘા સરકારમાંથી કરાઇ રહયા છે અને અમરેલી પાલિકાનો એમા સીઘો કોઇ રોલ ન હોવા છતા ભોગવવાનો વારો પાલિકાનો આવે છે.અને સંકલનના અભાવે સરકારી નાણા વેડફાય છે.


error: Content is protected !!