Main Menu

જેસર પંથકમાં ઝંઝાવાત સર્જી દેતા ભાજપના ઉમેદવાર શ્રી નારણભાઇ કાછડીયા

અમરેલી, (ડેસ્ક રીપોર્ટર)
અમરેલી લોકસભા સીટના ભાજપના ઉમેદવાર નારણભાઇ કાછડીયાનો જેસર તાલુકાનો પ્રવાશ યોજાયો હતો. જેમાં જડકલા શકિતકેન્દ્રની સભા કાત્રોડી સવારે 9:30 કલાકે સભા યોજાઇ હતી.જેમાં ઝડકલા, જુની કાત્રોડી, નવી કાત્રોડી, હિપાવડલી ના ગ્રામજનો અને કાર્યકર્તાઓ સભામાં બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહયા હતા. તાતણીયા 10:30 કલાકે સભા યોજાઇ હતી. જેમાં તાતણીયા, કોટામઇ, ભાણવડીયા, ના ગ્રામજનો અને કાર્યકર્તાઓ સભામાં બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહયા હતા. શકિતકેન્દ્ર બીલામાં 11:30 કલાકે બીલા, શાંતીનગર, કરજાળા, કોબાડીયા ના ગ્રામજનો અને કાર્યકર્તાઓ સભામાં બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહયા હતા. શકિતકેન્દ્ર બીડામાં બપોરના 2:00 કલાકે સભા યોજાઇ હતી.જેમાં ઇટીયા, કરલા, બેડા, માતલપરના ગ્રામજનો અને કાર્યકર્તાઓ સભામાં બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહયા હતા.જેસરશકિતકેન્દ્ર જેસરમાં રોડ શો અને સભા બપોરના 4:00 કલાકે છાપરયાળી, ડુંગરપર, ટોલ, જેસર સભા યોજાઇ હતી.જેમાં ગ્રામજનો અને કાર્યકર્તાઓ સભામાં બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહયા હતા.


error: Content is protected !!