Main Menu

એકજ દિવસમાં સામાન્ય વરસાદમાં શહેરના અનેક માર્ગ તુટયા અને 48 કલાક પાણીમાં રહયા છતા ચિતલ રોડ ન તુટયા

અમરેલી શહેરમાં છેલ્લા પંદર દિવસમાં બે વખત વરસાદને કારણે શહેરના રોડ તુટી ગયા હતા પણ સતત બન્ને વખત પાણીના મારા છતાએ અને 48 48 કલાક સુધી પાણીમાં ગરકાવ રહેલો ચિતલનો અંધશાળા પાસેનો રોડ તુટયો નથી આનુ કારણ શી ? તેવો સવાલ લોકો કરી રહયા છે.
ચિતલ રોડે હમણા બે દિવસ સુધી સતત વરસાદી પાણી ભરાયેલ રહયું હતુ અને સુધરાઇ સભ્ય શ્રી હંસાબહેને જાતે માથે રહી અને આ પાણીનો નીકાલ કરાવ્યો ત્યારે સૌને એમ હતુ કે પાણીમાં રહેલ રોડ તુટી ગયો હશે પણ સૌના આશ્ર્ચર્ય વચ્ચે આ રોડ સલામત રહયો છે.
જયારે પહેલા વરસાદમાં માત્ર ધીમીધારનના છાંટા પડયા શહેરના અનેક માર્ગો તુટી ગયા હતા તેના માટે જવાબદારોએ કોઇને રિર્પોટ નથી કર્યો કે નથી કોઇના ખુલાસા પુછાયા આવુ કેમ હશે તેનીે પણ ચર્ચા લોકોમાં ચાલી રહી છે.


error: Content is protected !!