Main Menu

અમરેલીની ભુગર્ભ ગટરનો પ્રારંભ : હાઉસ કનેકશનો શરૂ થયા

જેના નિર્માણ માટે અમરેલી શહેર એક વર્ષ સુધી યુધ્ધગ્રસ્ત શહેર જેવુ બની ગયું હતુ અને હજુ પણ આવી જ હાલતમાં છે તેવી અમરેલીની ભુગર્ભ ગટરનો આખરે પ્રારંભ થઇ ગયો છે અને હાઉસ કનેકશનો શરૂ થયા છે.
અમરેલી નગરપાલિકાના પ્રમુખ શ્રી જયંતીભાઇ રાણવા તથા ચીફ ઓફીસર શ્રી હુણ દ્વારા શહેરીજનોને પોતાના ઘર પાસેથી નિકળતી ભુગર્ભ ગટરમાં પોતાના ઘરનું જોડાણ પોતાની રીતે કરાવી લેવાનો અનુરોધ કરાયો છે.
અમરેલી શહેરમાં છેલ્લા દોઢ માસથી ભુગર્ભ ગટર ચાલુ થઇ ગઇ છે અને તમામ નગરજનોને આ ગટરમાં પોતાના ઘરની ગટરનું જોડાણ કરવા જણાવીને જે કનેકશન ચાલુ નહી કરાવે તેની સામે પગલા લેવાની પાલિકાના ચીફઓફીસર દ્વારા જાહેરાત કરાઇ છે.
જો અમરેલીના તમામ કનેકશનો ચાલુ થઇ જાય તો રોગચાળો અટકે અને ગટરની કાર્યક્ષમતા કેવી છે તેની પણ ખબર પડી જશે.


error: Content is protected !!