Main Menu

અમ2ેલીમાં લીલીયા બાયપાસ ચોકડી નજીક આવેલ શિવમ ગોૈશાળા પાસેનો 2ોડ બનાવવા ગ્રાંન્ટ ફાળવતા શ્રીધાનાણી

અમ2ેલી શહે2માં લીલીયા બાયપાસ ચોકડી પાસે, શિવમ ગોૈશાળા આવેલ છે, જયાં ગાયોની ખુબ સા2ી સેવા થાય છે, આ જગ્યા ચોમાસા દ2મ્યાન ખુબ જ કાદવ,કીચડ થાય છે, ગોૈભક્તોને ગાયોની સેવા ક2વામાં ખુબ જ વિલંબ થતો હતો અને આ 2ોડ બનાવવો અત્યંત જરૂ2ી હતો આ વિસ્તા2ના 2હીશો તથા અમ2ેલી શહે2ના ગોૈભક્તો દ્રા2ા અમ2ેલીના ધા2ાસભ્ય અને વિ2ોધપક્ષના નેતા પ2ેશભાઈ ધાનાણીને 2જુઆત ક2તા તેમણે પોતાની ગ્રાંન્ટ માંથી 2સ્તો બનાવવા માટે નાણાંની ફાળવણી ક2તા આ વિસ્તા2ના 2હીશો તેમજ અમ2ેલી શહે2ના ગોૈભક્તોમાં આનંદની લાગણી પ્રસ2ી ગઈ હતી, આમ આ 2સ્તો બનાવવાનું કામ ટુંક સમયમાં હાથ ધ2વામાં આવશે, પ2ેશભાઈ ધાનાણીનો અમ2ેલીના ગોૈભક્તો તથા શિવમ ગોૈશાળામાં સેવા આપતા ધમેન્દ્રગી2ી લાલગી2ી ગોૈસ્વામી, મનોજભાઈ વાલજીભાઈ કાનાણી,માધાભાઈ અ2જણભાઈ જોષી, 2ાજેશગી2ી ગોપાલગી2ી ગોૈસ્વામી,ની2ેનગી2ી બચુગી2ી ગોસાઈ, જતીનગી2ી ની2ેનગી2ી ગોૈસ્વામીએ ખુબ ખુબ આભા2 માન્યો હતો.


error: Content is protected !!