Main Menu

અમરેલીના રેલવે પ્રશ્ર્ને ભાવનગ2 ખાતે ડીઆ2એમ સાથે બેઠક યોજી 2જૂઆત ક2તા સાંસદ શ્રી કાછડીયા

અમ2ેલી, અમ2ેલી સંસદીય વિસ્તા2ના 2ેવે વિભાગના વિવિધ પડત2 પ્રશ્ર્નોનો સત્વ2ે નિકાલ આવે તે હેતુ થી આજ તા. 8 નવેમ્બ2ના 2ોજ અમ2ેલીના સાંસદ શ્રી ના2ણભાઈ કાછડીયાએ ભાવનગ2 2ેવે ડીવીઝન ખાતે ડી.આ2.એમ઼ શ્રી ગૌસ્વામી અને 2ેલ્વેના અધિકા2ીઓ સાથે બેઠક ક2ી ધા2દા2 2જૂઆત ક2ેલ હતી. આ તકે સાવ2કુંડલા તાલુકા ભાજપ મહામંત્રી શ્રી જયસુખભાઈ સાવલીયા, ભાજપ આગેવાનો શ્રી બી.એમ઼ચોવટીયા, શ્રી જીવણલાલ વેક2ીયા અને શ્રી મુકેશભાઈ ધાનાણી ઉપસ્થિત 2હયા હતા. આ બેઠકમાં સાંસદશ્રીએ ખીજડીયા-અમ2ેલી-ધા2ી-વિસાવદ2 મીટ2ગેજ 2ેલ્વે લાઈનને બ્રોડગેજમાં પ2ીવતન ક2વા માટે સત્વ2ે ટેન્ડ2 પ્રક્રિયા થઈ શકે તે માટેની કાયવાહી ક2વા તથા ઢસા-ખીજડીયા- વડીયા-લુણીધા2-જેતલસ2 2ેલ્વે લાઈનના ચાલી 2હેલ કામો સત્વ2ે પૂણ થાય તે હેતુથી બંને એજન્સીઓને કડક સૂચનાઓ આપવા તથા સતત ની2ીક્ષણ 2ાખવા 2જૂઆત ક2ેલ હતી.ઉપ2ાંત સાંસદશ્રીએ અમ2ેલી શહે2ના ફાટક નં. 22 (લીલીયા 2ોડ), ફાટક નં. 23 (ચકક2ગઢ 2ોડ), ફાટક નં. 24 (સાવ2કુંડલા-અમ2ેલી 2ોડ) અને સાવ2કુંડલા શહે2ના ફાટક નં. 61, 64 અને 66 નીચે અંડ2 બ્રીઝ બનાવવા માટેની કાયવાહી ક2વા તથા અમ2ેલી તાલુકાના માળીલા ગામ પાસે આવેલ ફાટક નં. 3પ ની પહોળાઈ વધા2વા માટેની કામગી2ી સત્વ2ે પૂણ થાય તે માટે ધા2દા2 2જૂઆત ક2ેલ હતી.સાંસદશ્રીની 2જૂઆત અન્વયે ડી.આ2.એમ઼શ્રીએ જણાવેલ હતુ કે, અમ2ેલી બાયપાસ 2ોડ ઉપ2 આવેલ 2ેલ્વે ક્રોસીંગ પ2 આ2.ઓ.બી. બનાવવાનું કામ મંજુ2 થયેલ છે. જેનું કામ સત્વ2ે ચાલુ થાય તે માટેના પ્રયત્નો ચાલી 2હયા છે તથા સાવ2કુંડલા બાયપાસ ઉપ2 આવેલ 2ેલ્વે ક્રોસીંગ પ2 આ2.ઓ.બી. બનાવવાના કામે નાણાંકીય જરૂ2ીયાત વધુ હોવાથી તેની 2ીવાઈઝ દ2ખાસ્ત તૈયા2 ક2ી સ2કા2શ્રીમાં મંજુ2ી અથે મોકલેલ છે. ઉપ2ાંત ખીજડીયા-વિસાવદ2 2ેલ્વે લાઈનનું કામ સત્વ2ે ચાલુ થાય અને ઢસા-જેતલસ2 2ેલ્વે લાઈનનું કામ સત્વ2ે પૂણ થાય તેવા 2ેલ્વે વિભાગ પ્રયત્નો ક2ી 2હયુ છે અને અમ2ેલી શહે2 તથા સાવ2કુંડલા શહે2માં વિવિધ એલ.સી. ઉપ2 આ2.યુ.બી. બને તે માટેની કાયવાહી ચાલી 2હી છે.


error: Content is protected !!