Main Menu

યુવાન ઉદ્યોગપતિ અર્જુન ધાણક સમજાવે છે સફળતાઓનું રહસ્‍ય

દુબઇ,
મુળ બગસરાના વતની અને હાલ દુબઇ સ્‍થીત ઉદ્યોગ પતિ અનીલભાઇ ધાણકે રાષ્‍ટ્રીય આંતરરાષ્‍ટ્રીય કક્ષાએ સફળતા મેળવી છે તેમના પુત્ર અર્જન ઘાણકે પણ પિતાના પગલે ચાલી સફળતા સાથે યુવા વર્ગને નવી પ્રેરણા પુરી પાડી છે.
મને મારી ટીમ સાથે ચર્ચાઓની બાબતો ઉદાહરણોસાથે વિગતવાર મીટીંગો વધુ પસંદ છે જયારે કોઇપણ વસ્‍તુની જરૂરીયાત ઉભી થાય ત્‍યારે જુદો જુદો પ્રતીસાદ આપી શકાય તે જીવનમાં મહત્‍વનો પોઇન્‍ટ છે અને તે અમારા સટાફને સતત કાર્યરત રાખે છે દૈનીક ધોરણે તમારી શુ જરૂરીયાત છે અને ગ્રાહકને શુ જોઇએ છે તેની મીટીંગ કરી એક બીજાની જરૂરીયાત સમજવી જરૂરી છે
તમારી જોબમાં ગમતી વસ્‍તુ કઇ ?
મારી ગમતી વસ્‍તુ મારી જોબ છે તે એટલુ જ પુરતુ નથી વાસ્‍તવીક કામ છે દરેક વસ્‍તુની બારોબારથી જરૂરીયાત થાય તેમા જુદા જુદા ગ્રાહકો સાથે મીટીંગ માઇન્‍ડેડ સાથે શેરીંગ કરવાથી વ્‍યવસાય નોલેજ વધે અને જવેલરીમાં વિકાસીલતા લઇ શકાય તેથી અમુક વસ્‍તુઓ વધુ ઇન્‍ટ્રસ્‍ટીંગ છે એક સરખા દિવસો હોતા નથી તે પણ એક મહત્‍વની બાબત છે તેથી આપણે વધુ સુખી છીએ.
તમારા કામમાં એવી કઇ વસ્‍તુ છે કે તેના વિના કાઇ ન કરી શકો ?સ્‍ટોરની વીઝીટ વેળાએ દરરોજ આવા ઓપરેશનો રાબેતા મુજબ બન્‍યાની અનુભુતી થાય છે તમે તમારી યુવાનીમાં કેવી સલાહ ઇચ્‍છો તે તમે કહી શકો ?
તમારા વડીલોને સાંભળો તેમને બહોળો અનુભવ છે તેમની પાસેથી તમે ઘણુ સીખી શકો છો મે પણ કામકાજ દરમીયાન ઘણુ શીખ્‍યુ છે છેલ્‍લા ઘણા વર્ષોથી, મારે મારી સ્‍કુલ યુનીવર્સીટીએ મારા સમયે ઘણુ આપ્‍યુ છે પણ લોકોનીઆસપાસથી ઘણુ મેળવ્‍યું છે તે તમારામાં વાસ્‍તવીક પરીવર્તન લાવી શકે છે.
તમારો રોડ મોડેલ ચોક્કસ વ્‍યવસાય અને શા માટે ?
મારા પિતાશ્રીએ સુખી બનાવવા રોલ મોડલની ભુમીકા નીભાવી છે અનીલ ધાણકે આ વ્‍યવસાય શરૂ કર્યો ત્‍યારે દુબઇ સ્‍થીર અને વહેલુ વૃઘ્‍ધીમય હતુ છતા પણ કયારેય ગુમાવ્‍યા વિના ઉજળી આશા મેળવી મારા જીવનને શોઘ્‍યું છે. ત્‍યારે મારા પિતાશ્રીએ આ સ્‍થીતી જોઇ તે પરથી કઇ શકુ છુ.
કામમાંથી બ્રેક મળે ત્‍યારે ફુરસદની મહત્‍વની અનુભુતી ?
સંગીત અને મેડીટેશન, બ્રેકના સમયે સંગીત મને ઘણુ આપે છે જોકે મેડીટેશન પણ ઉર્જા માટે જીવનમાં કામ કરે છે આ વસ્‍તુઓ જીવનમાં બહુ મહત્‍વની છે તેનાથી તમારૂ ઘર પણ સકારાત્‍મક બનાવી શકો.
કોઇ આંતરીક બાબતોને તમે વકીરંગ ડે માં શેર કરી શકો ?
આ બાબતે હુ વિચારતો નથી પણ કોઇપણ વસ્‍તુ પર્ટીકયુલર છે પહેલા હુ કામ શરૂ કરૂ છુ અને મારે હેબીટ બદલુ છુ અને સ્‍ટાઇલ નિર્માણ કરૂ છુ તે કોઇપણ સમયે કામમાં પરીવર્તન લાવી શકે છે કામ એજ ભવિષ્‍ય છે.
કામ સાથે લાઇફ બેલેન્‍સ કેવી રીતે જોડી શકો ?
છુટક ઉદ્યોગ સાથે તહેવારની સીઝન જેવા કે દિવાલી અને ઇદમાં મહત્‍વનું છે જયારે અન્‍ય લોકો ઉજવણી કરતા હોય તે પણ તેમના ફેમીલી મિત્રો સાથે આ સીઝનલ પીરીયડમાં અમેવધારાનો સમય કાઢવા પોઇન્‍ટ મુકીએ છીએ ફેમીલી અને મિત્રો સાથે ટ્રાવેલ સહિત
યુવા વર્ગને વ્‍યવસાય ક્ષેત્રમાંથી મેળવીને કોઇ સલાહ આપવા માંગો છો ?
દર્દી બનો એજ મોટી માહિતી છે આ દિવસોમાં આર્થીક રીતે ઉપલમ્‍ધ પણ છે યુવાનો ઝડપથી નિર્ણય કરી શકે અને વચન સફળ બનાવે અને પૈસા પણ બનાવી લાંબો સમય પસાય કરી શકે આ વિચાર જ મહત્‍વનો છે કોઇપણ માટે શરૂઆતથી જ ઝડપી વૃઘ્‍ધી મેળવી શકાય« (Previous News)