આખી દુનિયા નિહાળશે રામમંદિર સમારોહ : ન્યુયોર્કનાં ટાઇમ સ્કેવરથી જીવંત પ્રસારણ

અયોધ્યામાં રામમંદિર સમારોહનું ન્યુયોર્કનાં ટાઇમ સ્કેવરમાં 22મી જાન્યુઆરીએ જીવંત પ્રસારણ થનાર છે ભારતમાં બનતી આ ઐતિહાસિક ઘટનાનું આખુ વિશ્ર્વ સાક્ષી બનશે.
તસવીર : ડૉ.રાજેશ પટેલ-યુએસએ