અમરેલીમાં 25 મી સુધી હિટવેવ : લીલીયા 46 ડિગ્રી

અમરેલીમાં 25 મી સુધી હિટવેવ : લીલીયા 46 ડિગ્રી

અમરેલી,

રાજ્યના હવામાન વિભાગની મુજબ આગામી તા.25 મે, 2024 સુધી અમરેલી સહિત રાજયના મોટા ભાગના જિલ્લાઓમાં વિસ્તારોમાં હિટ વેવ – ઉષ્ણ લહેર (ગરમ પવન) રહેશે. શ્રમિકો કામ કરતાં હોય તે તમામ સાઈટ પર બપોરે 12 થી સાંજે 4 વાગ્યા સુધી કામગીરીમાં વિરામ આપવામાં આવે અને તેમને આવતા વેતનમાંથી કપાત ન થાય તે માટે અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે. અમરેલીના લીલીયામાં તો ગુરુવારે તાપમાનનો પારો 46 ડિગ્રીએ પહોંચ્યો હતો અમરેલી 44.4 નોંધાયુું હતુ. લુ ન લાગે અને લુ લાગવાથી થતી અસરોથી બચી શકાય તે માટેના આવશ્યક પગલાંઓ ભરવા અમરેલી જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન તંત્ર – અધિક જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટશ્રીએ એક અખબારી યાદીમાં અનુરોધ કર્યો