ત્રીજા રાઉન્ડના અંતે અમરેલીમાં ભાજપના ભરતભાઈ 38241 મતે આગળ

ત્રીજા રાઉન્ડના અંતે અમરેલીમાં ભાજપના ભરતભાઈ 38241 મતે આગળ

અમરેલી લોકસભા બેઠક ઉપર ત્રીજા રાઉન્ડની મત ગણતરી પૂરી થતાં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર જેનીબેન  કરતા ભાજપના ઉમેદવાર ભરતભાઈ સુતરીયા 38241 મતે આગળ છે