કુંડલાની નાવલીનાં રિવર ફ્રન્ટ માટે ટેન્ડરની પ્રક્રિયા શરૂ

કુંડલાની નાવલીનાં રિવર ફ્રન્ટ માટે ટેન્ડરની પ્રક્રિયા શરૂ

અમરેલી,
સાવરકુંડલા જનતા જેની રાહ જોઈ રહ્યા હતા તે નાવલી રીવર ફ્રન્ટ ડેવલોપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ ના કામ માટે રાજ્ય સરકાર 25 કરોડના ખર્ચે 24 મહિનાના સમયમાં રીવર ફ્રન્ટ બનાવવાની સરકારે મંજૂરી આપેલ આ રિવરફ્રન્ટ માટે લોકોના પ્રશ્નો માટે સતત જાગૃત અને જોઈશું અને વિચારીશું જેવા શબ્દો જેની ડીક્ષનરીમાં નથી તેવા સાવરકુંડલા ની ચિંતા કરી રહેલા ધારાસભ્યશ્રી મહેશભાઈ કસવાલા ની મહેનત આખરે રંગ લાવી, આ પ્રોજેક્ટ રિવરફ્રન્ટ ની ટ્રેન્ડરીગ પ્રક્રિયાની મંજૂરી રાજ્ય સરકાર દ્વારા અપાતા સાવરકુંડલા હર્ષની લાગણી અનુભવે છે તેમજ સાવરકુંડલા નગરપાલીકા પ્રમુખશ્રી મેહુલભાઈ ત્રિવેદી, ઉપપ્રમુખ પ્રતિકભાઈ નાકરાણી ,કા.ચેરમેનઅશોકભાઈ ચૌહાણ, તેમજ નગરપાલિકાના તમામ સદસ્યશ્રીઓ, શહેર ભાજપ ટીમ, તાલુકા ભાજપ ટીમ તેમજ શહેરી જનો ધારાસભ્યશ્રી મહેશભાઈ કસવાલાને અભિનંદન પાઠવી રહા છે.