રાજકોટ બેઠક ઉપર શ્રી પરસોતમ રૂપાલા બે લાખ 44 હજાર મતથી આગળ

રાજકોટ બેઠક ઉપર શ્રી પરસોતમ રૂપાલા બે લાખ 44 હજાર મતથી આગળ

રાજકોટ બેઠક ઉપર લડી રહેલા અમરેલીના બે ઉમેદવારો ઉપર સૌની નજર છે ત્યારે કેન્દ્રીય કેબિનેટ મંત્રી શ્રી પુરુષોત્તમ રૂપાલા તેમના કોંગ્રેસના નજીકના હરીફ એ પરેશ ધાનાણીથી બે લાખ 44 હજાર માટે આગળ છે