અમરેલીમાં ભાજપની લીડ ₹1,64,000 એ પહોંચી

અમરેલીમાં ભાજપની લીડ ₹1,64,000 એ પહોંચી

અમરેલી બેઠક ઉપર ભાજપના ઉમેદવાર ભરતભાઈ સુતરીયા કોંગ્રેસના ઉમેદવારથી 1,65,000 આગળ છે.