અમરેલીમાં ભરત સુતરિયાની જીત નિશ્ચિત લીડ અઢી લાખ ઉપર પહોંચી

અમરેલીમાં ભરત સુતરિયાની જીત નિશ્ચિત લીડ અઢી લાખ ઉપર પહોંચી

અમરેલી બેઠક ઉપર ભાજપના ઉમેદવાર શ્રી ભરત સુતરીયા નો વિજય નિશ્ચિત બન્યો છે તેમની લીડ અઢી લાખ ઉપર પહોંચી છે.