બગસરાના માર્કેટયાર્ડમાં કેસર કેરીનું આગમન : કિલાનો ભાવ રૂપિયા 120

બગસરાના માર્કેટયાર્ડમાં કેસર કેરીનું આગમન : કિલાનો ભાવ રૂપિયા 120

બગસરા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં કેસર કેરીનું આગમન થયું બગસરામાં માર્કેટિંગ યાર્ડ માં કેસર કેરીની હરાજી શરૂ થઈ જેમાં 120 ના  પ્રતિ કિલોના ભાવ ની કેરી નું વેચાણ કરાયું હતું. બોક્સનો 1200 ની આસપાસ જેવો ભાવ રહ્યો