સાવરકુંડલાનાં નેસડી રોડ પાસે ગેસ લાઇન ખોરવાતા મુશ્કેલી

સાવરકુંડલાનાં નેસડી રોડ પાસે ગેસ લાઇન ખોરવાતા મુશ્કેલી

સાવરકુંડલા,
સાવરકુંડલા નેસડી રોડ ચોકડી પાસે ગટર ઉભરાતા ગટર ની લાઈન નું કામ કરતા ગેસ લાઈન ખોરવાઈ હતી. બપોરે 12:15 વાગ્યા ના અરસા માં ગેસ લાઈન ખોરવાતા ગૃહણીઓ પરેશાન થઈ હતી. અંતે ઉલ્લેખનીય છેકે આ ટાઈમ બપોર ની રસોઈ નો અને એ પણ ગરમી માં ત્યારે સાવરકુંડલા માં 30 થી 40% ઘરે આ ગેસ લાઈન છે ત્યારે ગેસલાઈન ના કર્મચારી એ યુદ્ધના ધોરણ ગેસ લાઈન શરૂ કરી હતી. નગરપાલિકા ના પ્રમુખ મેહુલભાઈ ત્રિવેદી નો સંપર્ક કરતા જણાવ્યું હતું કે નગરપાલિકા દ્વારા ગટરનું કામ ચાલતું હતું જેમાં આ ગેસ લાઈન ની લાઈન તૂટી હતી.