સાવરકુંડલા લીલીયા વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં વધુ રૂા.72 કરોડની મંજૂરી આપતી રાજ્ય સરકાર

સાવરકુંડલા,
સાવરકુંડલા લીલીયા વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં ના ભૂતો ના ભવિષ્યમાં અંગે રાજ્ય સરકારમાં સતત રજૂઆતો કરીને કામોની કાર્યદક્ષતા સાથે કામ કરવાની કુનેહનો અદભુત સંયોગ આ વખતે ચૂંટાઈને આવેલા જન પ્રતિનિધિ મહેશ કસવાળાએ સાબિત કરી બતાવ્યો છે કે અગાઉ પીવાના પાણીથી લઈને ડેમો ભરવા સાથે રોડ રસ્તાઓ, સ્પોર્ટ્સ સંકુલ, દ્રેનેઝ સુવિધાઓ સહિત શહેર કે ગામડું વિકાસથી વંચિત ના રહે તેની તકેદારી રાખીને કરોડોની ગ્રાન્ટો રાજ્ય સરકારશ્રી માંથી મંજૂરી લાવ્યા બાદ વધુ એક મોર પીચ્છ સમાન સાવરકુંડલા લીલિયા ના ગ્રામીણ ગામડાઓ માટે 72 કરોડ જેવી માતબર રકમ સરકારશ્રી માંથી જોબ નંબર સાથેની મંજૂરી મેળવીને ધારાસભ્ય મહેશ કસવાળાએ ચૂંટણી ટાઇમે આપેલા વચનો એક વર્ષના ગાળામાં જ પૂર્ણ કરીને નવા કામોની રૂપરેખાઓ તૈયાર કરીને ગામડાઓ ભાજપ સરકારના વિકાસના અભિગમને સ્પષ્ટ જોઈ શકે તેવા ઉડીને આંખે વળગે તેવા કામો ધારાસભ્ય મહેશ કસવાળાએ મંજૂર કરાવ્યા છે જેમાં ઘોબાથી ઠાસા રોડ પર મેજર બ્રિજ 11 કરોડ, લીલીયાના અંટાળીયા મહાદેવથી સાજણટીબા હરીપર રોડ પર માઇનોર બ્રિજ 8 કરોડ, ગુંદરણથી હરીપર રોડ પર માયનોર બ્રિજ 2 કરોડ 50 લાખ, ગાધકડાથી કલ્યાણપૂર રોડ પર બોક્સ કલ્વટ 2 સ્પાન અને પ્રોટેક્શન દીવાલ 67 લાખ, વાંશીયાળી જેજાદ રોડ બોક્સ કલ્વટ 2 સ્પાન અને પ્રોટેક્શન દીવાલ 67 લાખ, ધજડીપરા થી ખોડીયાર મંદિર માયનોર બ્રિજ 3 સ્પાન, 7 મીટર અને પ્રોટેક્શન દીવાલ 1 કરોડ 20 લાખ, મેવાસા એપ્રોચ રોડ માયનોર બ્રિજ, પ્રોટેક્શન દીવાલ માટે 1 કરોડ 50 લાખ, ફિફાદ ઘોબા પીપરડી રોડ હયાત જર્જરીત બોક્સ કલ્વટની જગ્યાએ માયનોર બ્રિજ અને પ્રોટેક્શન દીવાલ 1 કરોડ 20 લાખ, જીરા આંબા રોડ હયાત લો લેવલ કોઝવેથી બોક્સ કલ્વટ અને પ્રોટેક્શન દીવાલ 6 કરોડ, અભરામપરા આંબરડી રોડ પર માયનોર બ્રિજ અને પ્રોટેક્શન દીવાલ 60 લાખ, થોરડી ઘનશ્યામનગર રોડ સ્લેબ દ્રેઇન અને પ્રોટેક્શન દીવાલ 40 લાખ, પીઠવડી ધાર કેરાળા રોડ 2 માયનોર બ્રિજ વેટેડ કોઝવે અને પ્રોટેક્શન દીવાલ માટે 1 કરોડ 50 લાખ, પીઠવડી ગણેશગઢ ગાધકડા રોડ માયનોર બ્રિજ 2 વેટેડ કોઝવે પ્રોટેક્શન દીવાલ 70 લાખ, ધાર મોલડી રોડ માયનોર બ્રિજ 2 સ્પાન વેટેડ કોઝવે, પ્રોટેક્શન દીવાલ માટે 70 લાખ, સહિતના કામો જોબ નંબર સાથે લાવીને ધારાસભ્ય મહેશ કસવાળાએ નામના નહિ પણ કામના કસવાળા