ઉતરાયણ તહેવાર દરમિયાન ચાઈનીઝ માંઝા, ચાઈનીઝ તુક્કલ, નાઈલોન પ્લાસ્ટિક દોરી, કાચ પીવરાવેલી દોરી પર પ્રતિબંધ

ઉતરાયણ તહેવાર દરમિયાન ચાઈનીઝ માંઝા, ચાઈનીઝ તુક્કલ, નાઈલોન પ્લાસ્ટિક દોરી, કાચ પીવરાવેલી દોરી પર પ્રતિબંધ

અમરેલી, આગામી દિવસોમાં આવી રહેલા ઉતરાયણ તહેવારને લઈને ચાઈનીઝ માંઝાતુક્કલનાઈલોન પ્લાસ્ટિક દોરીકાચ પીવરાવેલી દોરી પર અમરેલી જિલ્લામાં  પ્રતિબંધ ફરમાવતુ જાહેરનામું ફોજદારી કાર્યરીતિ અધિનિયમ-૧૯૭૩ (૧૯૭૪નો બીજો અધિનિયમ) કલમ-૧૪૪ અંતર્ગત અમરેલી અધિક જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ દ્વારા પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. ચાઈનીઝ માંઝાતુક્કલનાઈલોન પ્લાસ્ટિક દોરીકાચ પીવરાવેલી દોરી તેમજ અન્ય હાનિકારક પદાર્થોથી કોટીંગ કરેલ દોરી ઉપરાંત પતંગ ચગાવવા માટે અન્ય હાનિકારક પદાર્થો જેમ કેસિન્થેટિક માંઝા અથવા ધાતુના તાર કે મેગ્નેટિક ઓડીયો ટેપનો ઉપયોગ પ્રતિબંધિત છે. આ પ્રકારની સામગ્રી કોઈ વેપારીવ્યક્તિ કે સંસ્થાએ ખરીદવેચાણબક્ષિસ કે ભેટ સ્વરુપે મેળવવો કે ઉપયોગ કરવો નહીં.  જાનનું જોખમ થાય તે રીતે કોઈપણ વ્યક્તિએ  જાહેરમાર્ગોરસ્તાફૂટપાથ તેમજ ભયજનક હોય તેવી અગાસી પર પતંગ ઉડાવવા કે પકડવા દોડવું નહી. જનતાની લાગણી દુભાય તે રીતે પતંગ ઉપર ઉશ્કેરણીજનક લખાણ લખવા નહીંજાહેરમાર્ગો ઉપર પશુઓ માટે ઘાસચારો વેચાણ કરવા ઉપરાંત ગાય કેપશુઓને ઘાસચારો નાંખી ટ્રાફિક અવરોધ ઉભો કરવો નહીં. જાહેર જનતાને ત્રાસ થાય તે રીતે ખૂબ જ મોટા અવાજમાં લાઉડ સ્પીકર વડાડવા નહીં. આ જાહેરનામું તા.૧૫ ડિસેમ્બર૨૦૨૪ના દિવસ સુધી અમલી રહેશે. જાહેરનામાનો ભંગ કરનાર ધ ઇન્ડિયન પીનલ કોડ કલમ-૧૮૮ અંતર્ગત સજાને પાત્ર થશે.