વડિયા માં પકડાયેલ નશીલા સીરપ નો ભાગેડુ આરોપી અતુલ ગોંડલીયા આવ્યો પોલીસ કબજામાં

ગોંડલ ના સુલતાનપુર ના ભાજપ અગ્રણી હિતેશ ગોંડલીયા ના ભાઈ એ સપ્લાય કર્યું હતી નશીલુ સીરપ લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરતા નશીલા સીરપ ની 430 બોટલો વડિયાના ઢોળવા નાકા થી પકડાઈ હતી ભાઈ ના નામે ભાજપ અગ્રણી પોતે નશીલી સીરપ નો ધંધો કરતા હોવાથી ભાજપ અગ્રણીઓ પોલીસ સ્ટેશન પર ધામા નાખતા જોવા મળ્યાવડિયા પોલીસ સ્ટેશન માં એક ગુનેગાર ને હાજર કરવા ચાર પાંચ કારનો કાફલો આવ્યો હોવાનુ આવ્યુ સામે શું આ ભાજપ અગ્રણી ના ભાઈ ના રિમાન્ડ મંગાશે કે પછી ભિનુ સંકેલાઈ જશે ? નશીલુ સીરપ પકડાયા પેહલા બજારો માં ખુલ્લે આમ સપ્લાય થતુ હતુ પોલીસ થી નાસતો ફરતો આરોપી અચાનક કાફલા સાથે હાજર થતા અનેક તર્ક વિતર્ક જોવા મળ્યા