અમરેલી પાલિકાનું 105.29 કરોડનું બજેટ મંજુર

અમરેલી,
અમરેલી નગરપાલિકા ના પ્રમુખ શ્રી બિપિનભાઈ લીંબાણિના જણાવ્યા અનુસાર અમરેલી નગરપાલિકા માં છેલ્લા અઢી વર્ષના દાયકાથી ભારતીય જનતા પાર્ટી નું શાસન ચાલી રહ્યું છે. તે સમયગાળા દરમ્યાન અમરેલી નગરપાલિકા હદ અને ઓજી વિસ્તાર માં ગુજરાત રાજ્ય સરકાર શ્રી તથાનગરપાલિકા ના ભંડોળ માથી અવિરત વિકાસકામો ની વણજાર ચાલી રહી છે.અમરેલી શહેરના સમગ્ર પ્રજાજનોની આરોગ્ય, સુખાકારી, જરૂરિયાત ઉપયોગિતા ધ્યાને લઈ પ્રોજેકટ તૈયાર કરી સરકાર શ્રી ના સબંધિત વિભાગોની પૂર્વ મંજૂરી મેળવી કામગીરી ગત વર્ષોમાં 100 કરોડ થી પણ વધારે રકમ ના વિકાસકામો કરવા શક્ય બનેલ છે. તે કામો માટે શહેરની જનતા સાક્ષી છે. ઉપરની વિગતેના કામો પૂર્ણ કર્યા ની સાથે આગામી સમયમાં ખૂટતી કડીના કામો તથા લોકોની જરૂરિયાત અને સુવિધામાં વધારો થાય તે પ્રકારના કામો જેવા કે, સિમેન્ટ રોડ ના કામો, આઈ કેચિંગ- કામો, અમરેલી શહેર માથી પસાર થતી વાડી ઠેબી નદી ને સમાંતર રિવર ફ્રન્ટ ડેવલોપમેન્ટની કામગીરી,લીલીયા રોડ ખાતે આવેલ રોકડિયા તળાવ ડેવલોપમેન્ટ ની કામગીરી, કેરિયા રોડ કૈલાસ મુક્તિધામની બાજુમાં જીલ્લા કક્ષાના અતિ આધુનિક મોડલ ફાયર સ્ટેશનની કામગીરી શહેરના પૂર્વ વિભાગ અને પશ્ચિમ વિભાગ મોક્ષધામ ખાતે મનુષ્ય અને પ્રાણીઓ ના અંતિમ સંસ્કાર માટે ગેસ આધારિત ભટ્ટીના નિર્માણ ની કામગીરી, અમરેલી શહેર ના બાકી રહેતા રસ્તાઓ પૈકી રસ્તાની સાઈડો માં પેવીંગ બ્લોકની કામગીરી થી શહેર ના વિસ્તારો ને ડસ્ટ ફ્રી બનાવવાની કામગીરી, શહેર વિસ્તારમાં પાણી પુરવઠાની ખૂટતી કડીના કામો કરવા પાણી પુરવઠા વિતરણ વ્યવસ્થા સુદ્રઢ બનાવવા ની કામગીરી સાથો સાથ શહેરના આરોગ્ય અને સુખાકારી કામો માટે સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેંટ ની કામગીરી એમ કુલ અંદાજિત કરોડના ખર્ચે થનાર વિકાસ કામો આગામી વર્ષ 2024-25 ના બજેટ માં સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે આજરોજ મળેલ બજેટ બેઠક માં અંદાજિત 1,05,29,14,000 /- ની આવક સામે રકમ રું.1,05,23,80,000 ખર્ચ સાથે નું રૂ. 5,34,000 /- નું પુરાંતલક્ષી બજેટ મંજૂર કરવામાં આવેલ છે સાથોસાથ એ બાબત પણ નોંધનીય છે અમરેલી શહેર ની જનતા ની આરોગ્ય સુખાક્રારી માટેના વિકાસકામો હાથ ધરવાના હોય છતાં પણ નાગરિકો ઉપર કોઈ પણ પ્રકાર ના કરવેરા નાખવામાં આવનાર નથી