હનુમાનપુરથી દલડી રોડ પર સિંહ સાથેનો સેલ્ફી વિડીયો વાયરલ કરનાર બે ઝડપાયાં

ખાંભા,
ઘારી ગીર (પુર્વ) વન વિભાગ હેઠળની તુલસીશ્યામ રેન્જનાં રબારીકા રાઉન્ડના કાર્ય વિસ્તારમાં આવતા હનુમાનપુર થી દલડી રોડ પર અનુસુચી-1 ના વન્યપ્રાણી સિંહ સાથેનો સેલ્ફી વિડીયો સોશિયલ મીડીયાવાયરલ કરી પજવણી કરનાર આરોપીઓની અટક કરી જરૂરી કાર્યવાહિ કરવા બાબત.ઘારી ગીર (પુર્વ) વન વિભાગની તુલસીશ્યામ રેન્જના રબારીકા રાઉન્ડના કાર્યક્ષેત્રમાં આવતા ખાંભાતાલુકાના હનુમાનપુર થી દલડી રોડ રેવન્યું વિસ્તાર કે જે વન્યપ્રાણી સિંહનો હેબીટાટ વિસ્તાર છે. જયા વન્યપ્રાણીસિંહ જોવાના ઇરાદે ફોર વ્હીલ ગાડી નંબર:07 01 1ર 7469 માં આવેલ (1) રોહીતભાઇ હરીલાલ રાજપુત ઉ.વ.29રહે. અમદાવાદ તથા (2) તેજસભાઇ રાજેન્દ્રસિંહ પરમાર ઉ.વ.19 રહે. અમદાવાદવાળા એ રસ્તા વચ્ચે કુદરતીઅવસ્થામાં બેસેલ વન્યપ્રાણી સિંહની ઉપર ફોર વ્હીલ ગાડીની હેડ લાઇટનો પ્રકાશ ફેકી તથા હોર્ન વગાડી સિંહનીનજીક ગાડી લઇ જઇ સિંહને રંજાડવાનો પ્રયત્ન કરી તથા ગાડીમાંથી નીચે ઉતરી સિંહ સાથેનો સેલ્ફી વિડીયોબનાવી સિંહના કુદરતી કાર્યમાં ખલેલ પહોચાડી અમાનવીય ત્રાસ આપી પજવણી કરવા અંગેનો વિડીયો બનાવી તેવિડીયો સોશિયલ મીડીયા (ઇનસ્ટાગ્રામ) માં વાયરલ કરતા નાયબ વન સંરક્ષકશ્રી રાજદીપસિંહ ઝાલા ગીર પુર્વ વનવિભાગ ઘારી તથા મદદનીશ વન સંરક્ષક ઘારી શ્રી શૈયલેષ ત્રિવેદી અને મદદનીશ વન સંરક્ષક ઉના શ્રી મનીષઓડેદરાના માર્ગદર્શનથી રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફીસર સરસીયા શ્રી જયોતીબેન વાજા તથા તેમની ટીમ દવારાઆરોપીઓને ડીટેન કરી આરોપો ઓને સરસીયા રેન્જ ખાતે હાજર કરી તપાસ કરતા તે ગુન્હો અત્રેની તુલસીશ્યામરેન્જના રબારીકા રાઉન્ડના કાર્યક્ષેત્રનો હોય તે અન્વયે અત્રેની તુલસીશ્યામ રેન્જ ખાંભાને કબજો સોંપતા આરોપીઓવિરૂઘ્ઘ રબારીકા રાઉન્ડ ગુન્હા નંબર:-01/ર3 24 તા.05/03/2024 થી વન્યપ્રાણી સંરક્ષણ અઘીનીયમ 1972 નીકલમ નંબર:-9 મુજબ ગુન્હો નોંઘેલ છે. અને કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ છે. બાદમાં નામદાર ખાંભા કોર્ટ સમક્ષ રજુકરવા આવશે.