સાવરકુંડલામાં બોગસ ડોકટર ઝડપાયો

અમરેલી,
સાવરકુંડલા મણીનગર વિસ્તારમાં રફીક વલીમહમદભાઈ જાદવ ઉ.વ. 44 પોતાની પાસે કોઈપણ સરકાર માન્ય એલોપેથીક સારવાર કરવા માટેની ડિગ્રી વગર કલીનીક ચલાવી દર્દીઓ પાસેથી ફ્રી લી સારવાર આપી પૈસા વસુલ કરી ડોકટરની રજી. મેડીકલ પ્રેકટીસનરને લગતી ડિગ્રી ન હોવા છતા એલોપેથીક દવાઓ તથા મેડીકલને લગત સાધન સામગ્રીની વસ્તુઓ 8 નંગ રૂ/-896 ના મુદામાલ રાખી પ્રેકટીસ કરી આ કૃત્યથી માનવ જીંદગી જોખમાય તેમ પોતે જાણતા હોવા છતા દર્દીઓનું નિદાન સારવાર કરી માનવ જીંદગી સાથે ચેડા કરી ગુનો કર્યાની સાવરકુંડલાના મેડીકલ ઓફીસર ડો. ધ્રૃવિનભાઈ સુચકે સાવરકુંડલા પોલિસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે.