સાવરકુંડલા તાલુકા ની તમામ પ્રાથમિક તેમજ માધ્યમિક શાળા મા SMC તેમજ SMDC ના સભ્યો ની ઓનલાઈન તાલીમ યોજાઇ

 સમગ્ર શિક્ષા અભિયાન ગુજરાત દ્વારા સમગ્ર રાજ્ય મા SMCઅને SMDC સભ્યોની ગુજરાત ભરમાં રાજ્ય કક્ષાએ થી ઓનલાઈન તાલીમ નું આયોજન થયેલ હતું જેના અનુસંધાને સાવરકુંડલા તાલુકાની તમામ સરકારી પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળા મા બાયસેગ મા માધ્યમથી એસ.એમ.સી અને એસ.એમ.ડી.સી સભ્યો ની ઓનલાઈન તાલીમ નું આયોજન કરવામાં આવેલ જેમાં જિલ્લા અને તાલુકા કક્ષાએ થી તાલીમ દરમ્યાન ક્રોસ મોનિટરિંગ કરવામાં આવેલ જેમાં તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી શ્રી અમરેલી તેમજ બી.આર.સી.કો.ઓ શ્રી દર્શનાબેન જોશી તેમજ તમામ સી.આર.સી.કો.ઓ અને આઈ.ઈ. ડી.સ્ટાફ તેમજ સમગ્ર શિક્ષા ટિમ સાવરકુંડલા દ્વારા શાળાઓમાં જઇ માર્ગદર્શન પૂરું પાડેલ ઉપરોકત તાલીમ મા એસ.એમ.સી અને એસ.એમ.ડી.સી ના કર્યો,શાળા વિકાસ યોજના,શૈક્ષણિક સુધારણા માટે ના કાર્યક્રમ,ડિજિટલ સુવિધાઓ, દિવ્યાંગ બાળકો માટે શિક્ષણ,કન્યા શિક્ષણ,શાળા બહારના બાળકો નું શિક્ષણ અને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન વિશે રાજ્ય કક્ષાએથી તજજ્ઞો દ્વારા માર્ગદર્શન આપવામાં આવેલ .